piatok 25. mája 2018

KEŽMARSKO-TATRANSKÝ CYKLOMARATÓN. Majstrovstvá východoslovenského kraja.6.kolo VRL.


Propozície.

Dátum a miesto: 24.06.2018 Kežmarok Hlavné námestie 1

Riaditeľ pretekov: Vladimír Lukáč esat@esat.sk 052-4524331

Tajomník pretekov: Jozef Potok jozefpotokarex@gmail.com 0905-218 712

Zdravotná služba: zabezpečí Falck

Hlavný rozhodca: deleguje VRL a SZC

Kategórie: 

Kadeti  rok 2003-2001
Elit       rok 2000-1989
Muži A rok 1988-1979
Muži B rok 1978-1969
Muži C rok 1968-1959
Muži D rok 1958 a starší
Ženy bez vekovej kategorie
Handbikeri bez vekovej kategorie


Prihlášky: https://my4.raceresult.com/99337/registration?lang=sk&mode=1&contest=-1


Kancelária pretekov: Prezentácia na Hlavnom námestí- terasa kaviarne PALOMA pri Redute
od 7.30hod-9.00hod

Štart pretekov: 9.30hod

Príspevok: 10€

Porada vodičov sprievodných vozidiel o 9.00 hod terasa kaviarne PALOMA

Trať: Kežmarok Hlavné námestie 1 ŠTART
Spišská Belá, Tatranská Kotlina, Ždiar, Osturňa, Malá Franková, Spišské Hanušovce, Reľov, Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok cieľ Hlavné námestie 1

Mapa: 
Trať cyklisti
Profil trate cyklisti

Trať handbikeri

Občerstvenie: na vrchole kopca za Malou Frankovou

Vyhodnotenie: Kežmarský hrad

Občerstvenie: Po dojazde do cieľa každý učastník dosatne guláš a nápoj v hradnej reštaurácii

Ceny: Prvý traja v každej kategórii obdržia vecné ceny a víťazi obdržia cyklistický dres VRL

Podmienka štartu:

Pretekári s celoročným prideleným číslom VRL na rok 2018
Všetci pretekári su povinní nosiť prilbu a handbikeri sú povinní mať zastávku.

Pretekári VRL po zaregistrovaní sa v kancelárii sa stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.
   

Záverečné ustanovenia: 

Preteká a podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu. Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!

Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave.

Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlasia s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.

Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná. Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

Upozornenie: 

Majster Východoslovenského kraja bude vyhlásený pretekár ktorý splní podmienku a to že musí mať trvalý pobyt vo východoslovenskom kraji alebo príslušník cyklistického klubu sídliaci na východnom Slovensku.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára