utorok 2. augusta 2022

Organizovali sme domáce cyklistické preteky

Náš cyklistický klub organizoval 17. júla 2022 v spolupráci s Mestom Kežmarok cyklistické preteky v rámci série Východ road ligy. Zúčastnilo sa ich 75 cyklistov.

Preteky začínali v Kežmarku a cez Spišskú Belú, Magurské sedlo, Osturňu a Ždiar končili opäť v Kežmarku. Trať tak bola veľmi náročná a dala všetkým účastníkom zabrať.

Na pretekoch sa zúčastnili aj štyria naši zástupcovia z CK Cyklošport Kežmarok. Najlepší výsledok získala Janka Víznerová, ktorá svoju kategóriu vyhrala.

Výsledky našich cyklistov:

Ženy B (2 cyklistky): 1. Jana Víznerová, 2. Eva Heribanová

Muži C (12 cyklistov): 9. Vladimír Lukáč

Muži D (6 cyklistov): 4. Jozef Potok

Všetky podrobné informácie o pretekoch a výsledkoch nájdete na tejto adrese: https://my.raceresult.com/210356/results#1_EE6075Janka Víznerová sa stala vicemajsterkou Slovenska

Dňa 18. júna 2022 sa uskutočnilo v lokalite Teplý vrch v okrese Rimavská Sobota Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike v kategórii Masters.

V pretekoch s hromadným štartom sa stala naša členka Janka Víznerová vicemajsterkou, keď obsadila vo svojej kategórii druhé miesto.

Trať bola zvlnená, počasie slnečné, a tak sa cyklistom dobre jazdilo, pretože mali optimálne podmienky na svoje výkony. Tie využila práve naša reprezentantka a aj preto si vybojovala miesto na stupňoch víťazov.

 

štvrtok 30. júna 2022

VRL – 9. kolo Kežmarok

CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK v spolupráci s mestom Kežmarok
Organizuje
KEŽMARSKO TATRANSKÝ CYKLOMARATON
MAJSTROVSTVÁ VÝCHODOSLOVENSKÉHO KRAJA
6. kolo Východ road ligy
.
 
 

Miesto konania: Kežmarok Prezentácia: Hradné námestie č.5 Predajňa bicyklov.
 

Dátum podujatia : 17.07.2022
 

Riaditeľ pretekov : Jozef Potok
 

Organizátor pretekov : Jozef Potok jozefpotokarex@gmail.com mob. 0905 218 712
 

Zdravotná služba: FALC a.s
 

Štart pretekov o 10 hod v Spišskej Belej za odbočkou na Sp.Stará Ves na parkovisku CIMA Slovakia.
 

Prezentácia: Hradné námestie č 5 Kežmarok Predajňa bicyklov od 7.30 do 9 hod
 

Upozornenie: Najneskôr 9,30 presun na štart do Spišskej Belej 7 km asi 15 min na bike z Kežmarku smer na Starú Ľubovňu a v Spišskej Belej smer na Sp Stará Ves
 

Hlavný rozhodca : deleguje VRL a SZC .
 

Kategórie:
Ženy A , B
Muži: Elite VRL, A,B,C,D,E, kadeti

Príspevok VRL : 15-,€. Pretekár s vlastním čipom 12,-
Kadeti 10€, s vlastným čipom 8,-
ri prihláseni v deň štartu bude poplatok 20 eura
 

Prihlásenie:
On line na stránke Pretekaj. sk .Pretekári , ktorí absolvovali

preteky dostanú pozvánku na preteky cez gmail . V prípade

prvého štartu je potrebné sa zaregistrovať na stráke Pretekaj . sk

 

Trať :Štart Spišská Bela, Slovenská Ves , Reľov , Sp. Hanušovce , Sp. Matiašovce , Spišská Stará
Ves , Červený Kláštor a späť cieľ v Spišskej Belej.

Dĺžka trate : 72 km prevýšenie 950 m

 

Sprievodné vozidla sú na týchto pretekoch zakázané a to z dôvodu , že v predošlých
pretekoch sprievodné vozidla spôsobovali pretekárom obmedzenia a kritické situácie / ako
jazdenie popri pretekároch v protismere v neprehľadnej zákrutách , kde boli ohrozovaný ako
pretekári , tak cestná premávka na čo sa sťažovali účastníci cestnej premávky . následné som
bol ako organizátor predvolaný na prejednávanie priestupkov doprovodných vozidiel , kde
mi hrozila pokuta , ale skončilo to dohovorom a v následnom roku 2022 nastaviť úpravu.

A preto DOPROVODNÉ VOZIDLA ZAKAZANÉ .Ale nikto vám nemôže zakázať jazdiť na
trase pretekov , podať občerstvenie v priestoroch na to určených.

 

V prípade, že nejaké vozidlo bude jazdiť vedľa pretekárov a peletónu ohrozovať bezpečnosť premávky a pretekárov bude pretekár ktorý bude mať nejaký kontakt s vozidlom diskvalifikovaný.
 

Miesta určené na občerstvenie vrchol Magury v oboch smeroch budú označené a na otočke v Červenom Kláštore.
 

Vyhlasovanie výsledkov : Hlavné námestie /hlavná tribúna/ Pri Mestskom úrade.
 

Každý účastník dostane občerstvenie a jedlo.
Prvý traja pretekári v každej kategórii získajú medaily , vecné ceny a majstrovské dresy pre

prvých pretekárov v každej kategórií .

 

Dôležité upozornenie:
- Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie pretekárov .

- Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu a prihlásenia.

- V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.