utorok 22. septembra 2020

Časovka do vrchu 9.kolo VRL, 9.ročník memoriál Waltera Rennera.26.9.2020

V sobotu 26.9.2020 sa v obci Mlynčeky uskutoční časovka do vrchu 9. kolo VRL, memoriál Waltera Rennera 9.ročník.
 

 

 Propozície:

Dátum a miesto : 26.9.2020 Mlynčeky
Riaditeľ pretekov : Walter Renner ml.
Tajomník pretekov : Jozef Potok +421 905 218 712, jozefpotokarex@gmail.com
Zdravotná služba : Horská služba Starý Smokovec.
Hlavný rozhodca : deleguje VRL
Štartujú :

Ženy A (2005 – 1981), B(1980 a staršie) , Muži: Elite VRL, Muži A,B,C,D,E,
Kadeti , Handbike
MTB : Kadet 2005 – 2003
Muži A 2002 – 1981
Muži B 1980 – 1961
Muži C 1960 a starší
Ženy A 2005 – 1981
Ženy B 1980 a staršie

Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :
Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online na prihlasovacom linku
zverejnenom na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom
u jozefpotokarex@gmail.com . 

Povinné údaje sú, meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním
osobných údajov.
Do kancelárie pretekári budú vstupovať po jednom a z ochranou dýchacích ciest, musia dodržiavať odstup 2 m v rade.
Pred vstupom do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk.
Pretekárovi ktorý sa neprihlási online, nebude umožnené štartovať !!!!
Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.
 

Technické ustanovenia :
Prihlášky : Online na www.vychodradliga.eu
Pre kategóriu MTB bude možné prihlásenie na mieste
Príspevok : 10,00 €, kadeti 5,00€ v hotovosti pri prezentácii
Kancelária pretekov : 26.9.2020 od 09,00 hod do 10,30 hod. Mlynčeky futbalové
ihrisko pri Kolibe.
 

Štart prvého pretekára : 11 hod
Trať : Mlynčeky – Kežmarské žľaby
Dĺžka trate : 6.8 km prevýšenie 280 m
– V kategórií MTB môžu štartovať pretekári s MTB a trekingovými bicyklami
s hrúbkou plášťa minimálne 38 mm pod mieru 38 mm budú pretekári zaradený do
kat. cestné bicykle.
 

– Cyklokrosové a bicykle typu gravel budú priradené k cestným bicyklom.
– V prípade nedodržania tohto pravidla organizátor má pravo pretekára
diskvalifikovať.
– V cene štartovného každý pretekár dostane suvenír , obed a občerstvenie .
– Prvý traja pretekári budú odmenený medailami a vecnými cenami.
– Prvý pretekár v každej kategórií VRL dostane dres majstra kraja.
– Po vyhlásení výsledkov bude hodnotná tombola.
– V predošlých rokoch boli najvyššie ceny plazmový televízor a pračka od firmy
Whirpool.
– Každý účastník je povinný vrátiť čip pri odjazde do cieľa.
Majstrom Východoslovenského kraja sa môže stať pretekár s trvalým pobytom
v danom kraji alebo pretekár ktorý štartuje za klub zo sídlom vo Východ. kraji.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
▪ Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
▪ Je zakázané podávať občerstvenie medzi pretekármi počas pretekov,
▪ Osádky sprievodných vozidiel s povinne nasadenou ochranou dýchacích ciest,
▪ Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
▪ Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
▪ Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.

sobota 1. augusta 2020

Východroadliga 2020 3. kolo Kežmarok

PRETEKY JEDNOTLIVCOV Východroadliga 2020 3. kolo Kežmarok

 


Štartovná listina: 

Všeobecné ustanovenia:

Dátum a miesto : 2.8.2020 Kežmarok 
Riaditeľ pretekov : Jozef POTOK, 0905 218712 
Tajomník pretekov : Vladimír Lukáč
Zdravotná služba : lekár v sprievodnom vozidle FALCK
Hlavný rozhodca : deleguje VRL  
Štartujú :
Ženy A (2005 1981), B(1980 a staršie) , Muži: Elite VRL, Muži A,B,C,D,E, Kadeti, Handbike

Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19
Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online na prihlasovacom linku zverejnenom na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom uvychodroadliga@azet.sk

Povinné údaje sú, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním osobných údajov. Do kancelárie pretekári budú vstupovať po jednom a z ochranou dýchacích ciest, musia dodržiavať odstup 2 m v rade.

Pred vstupom do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk. 

Pretekárovi ktorý sa neprihlási online, nebude umožnené štartovať !!!!

Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC. 

Technické ustanovenia :
Prihlášky : online  

Príspevok :
Pri prihláške online 10,00 €, kadeti 5,00€ v hotovosti pri prezentácii 

Kancelária pretekov :
2.8.2020 Hlavné námestie Kežmarok /terasa bistro Paloma / od 8.00 hod do 9.00 hod

Porada sprievodných vozidiel o 09,30hod, v priestoroch prezentácie Štartové čísla, ktoré boli pretekárom pridelené na 1.kole v Jelšave sú celosezónne.Pri ich strate a za vydanie náhradného sa platia 2 eurá. 

Trať pretekov
Slávnostný štart Kežmarok Hl. námestie a presun na miesto ostrého štartu podľa pravidiel BeCeP . Ostrý štart: Spišská Bela, Slovenská Ves , Reľov , Spišská Stará Ves, Haligovce, Veľká Lesná , Toporec , Bušovce , Spišská Belá , Kežmarok cieľ na Hlavnom námestí v Kežmarku. Dĺžka 80 km, prevýšenie 950 m.

nedeľa 12. júla 2020

4.kolo cyklistických pretekov Slovenského pohára Masters Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc


Slovenský zväz cyklistiky Cyklistický klub Falange Bratislava a obec Zohor zorganizovali v sobotu 11.7.2020 4.kolo cyklistických pretekov Slovenského pohára Masters Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc.

CK Cyklosposport Kežmarok mal jedného zástupcu Janku Víznerovú, ktorá obsadila 1.miesto spolu s Nikolou Merčákovou a získala
titul majsterky Slovenska v kategórii Masters C.Janka Víznerová Nikola Merčáková

 Výsledky Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc:


nedeľa 21. júna 2020

2. kolo cyklistických pretekov CPV v časovke jednotlivcov Janka Víznerová 2.miesto

V nedeľu 21.júna 2020 sa uskutočnilo v Sokolovciach 2. kolo cyklistických pretekov CPV v časovke jednotlivcov MERIDA ROAD CUP 2020.

Janka Víznerová obsadila vo svojej kategórii 2.miesto.


Janka Víznerová 2.miesto
2. kolo cyklistických pretekov CPV Masters,
                                            v časovke jednotlivcov Memoriál Eduarda Kuľu


Trať: ObÚ Sokolovce – Jalšové – Koplotovce - 1 km za obcou otočka a späť.

Dĺžka trate :  20 km. 
                                                          
Dátum a miesto:             21. júna 2020 (Ne), OcÚ Sokolovce
Čestný riaditeľ pretekov:  Ing. Marián Dóczy, starosta obce
Riaditeľ pretekov:             Ing. Peter Rihay, N.Teslu, č.2, Piešťany, 0903 758 034
Tajomník pretekov:           Ľuboš Guľa, Royova č. 14, Piešťany, 
Zdravotná služba:             Rýchla záchranná a dopravná služba  TN, pobočka v PN 
Rozhodcovia:             deleguje kom. rozhodcov SZC.