streda 30. júna 2021

KEŽMARSKO – TATRANSKÝ CYKLOMARATON 6. kolo Východ road ligy

                                 PROPOZÍCIE.


 

 

                                     CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK

                                 V spolupráci s mestom Kežmarok

                                                     Organizuje

                                                

 

                  KEŽMARSKO – TATRANSKÝ  CYKLOMARATON

 

6. kolo Východ road ligy                                                

 


Miesto konania: Kežmarok Hradné námestie č. 5  (predajňa bicyklov)

 

Dátum  podujatia: 11.07.2021

 

Riaditeľ pretekov: Jozef Potok

 

Organizátor pretekov: Jozef Potok  jozefpotokarex@gmail.com  Tel.číslo 0905 218 712

 

Zdravotná služba: FALC a.s                                    

 

Štart pretekov o 10:00 v Spišskej Belej za odbočkou na Sp.Stará Ves na parkovisku CIMA Slovakia.

 

Prezentácia: Hradné námestie č. 5 Kežmarok (predajňa bicyklov) od 7:30 do 9:00

 

Upozornenie: Najneskôr 9:30 presun na štart do Spišskej Belej 7 km asi 15 min na bicykli.

Z Kežmarku smer na Starú Ľubovňu a v Spišskej Belej smer na Sp Stará Ves.                          

 

Hlavný rozhodca: deleguje VRL a SZC

Štartujú: Ženy A (2003 – 1982) Ženy B (1981 a starší) kadeti ( 2006 - 2004) Elite VRL(2003-1992) Muži A (1991-1982) Muži B (1981-1972) Muži C (1971-1962) Muži D ( 1961-1957) Muži E ( 1956 a starší) 

 

Príspevok VRL: 12-,€. Pretekár s vlastním čipom 10,-€
Kadeti 8€, s vlastným čipom 5,-€

 

Prihlásenie: On line na stránke Race Result. Pretekári, ktorí absolvovali preteky dostanú pozvánku na preteky cez email . V prípade prvého štartu je potrebné sa zaregistrovať na stránke Race Result na tomto linku: https://my.raceresult.com/164917/registration

 Pokiaľ vznikne problém pri prihlasovaní môžete napísaťemail na jozefpotokarex@gmail. Alebo na email stancel@videocom.sk

 

Trať:  

Štart  Spišská Bela, Slovenská Ves , Reľov , Sp. Hanušovce , Sp. Matiašovce , Spišská Stará Ves , Červený Kláštor a späť cieľ v Spišskej Belej pri firme Javorina.

Dĺžka trate: 72 km prevýšenie 950 m

 

Trať kat.  hand bikerov:

Spišská Bela , Slovenská Ves , Reľov a päť cieľ v Spišskej Belej .

Dĺžka trate: 40 km

 

Porada sprievodných vozidiel: o 9:00 v priestoroch prezentácie.

 

Vyhlasovanie výsledkov: Hrad Kežmarok (tribúna)

 

Každý účastník dostane  občerstvenie a jedlo.

 

Prvý traja pretekári v každej kategórii získajú medaily a vecné ceny a dresy pre najrýchlejšieho pretekára do 49 rokov a nad 50 rokov.

 

Hygienické a bezpečnostné predpisy:

Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest FFP2.

Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.

Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR.

V celom priestore pretekov  platia už skôr prijaté prísne hygienické a preventívne opatrenia.

Na viacerých kontaktných miestach budú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a všetci organizátori sú vyškolení a vybavení ochrannými prostriedkami.

 

V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do kancelárie prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi .

 

Dôležité upozornenie:

- Z dôvodu súčasnej situácie bude možné iba online prihlasovanie pretekárov ako aj členov tímu (doprovodu).

- Pri registrácii klubu, zastupuje celý tím jedna osoba, s negatívnym AG testom všetkých členov tímu, nie starším ako 24 hodín od začiatku podujatia (podujatie začína registráciou 08.00. do  10.30

 

- Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu a prihlásenia.

- V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu

● Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!

● pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave

● pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.

          • Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.

          • Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja.

 Technická pomoc a občerstvovanie z týchto vozidiel je možná podľa pravidiel SZC.

● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

.

Jozef Potok                         ________________________    ŠTK SZC:

 

Riaditeľ pretekov

 Trasa pretekov:https://ridewithgps.com/routes/36691924

Sponzori:
 


 


 

 

 


piatok 11. júna 2021