sobota 1. augusta 2020

Východroadliga 2020 3. kolo Kežmarok

PRETEKY JEDNOTLIVCOV Východroadliga 2020 3. kolo Kežmarok

 


Štartovná listina: 

Všeobecné ustanovenia:

Dátum a miesto : 2.8.2020 Kežmarok 
Riaditeľ pretekov : Jozef POTOK, 0905 218712 
Tajomník pretekov : Vladimír Lukáč
Zdravotná služba : lekár v sprievodnom vozidle FALCK
Hlavný rozhodca : deleguje VRL  
Štartujú :
Ženy A (2005 1981), B(1980 a staršie) , Muži: Elite VRL, Muži A,B,C,D,E, Kadeti, Handbike

Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19
Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online na prihlasovacom linku zverejnenom na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom uvychodroadliga@azet.sk

Povinné údaje sú, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním osobných údajov. Do kancelárie pretekári budú vstupovať po jednom a z ochranou dýchacích ciest, musia dodržiavať odstup 2 m v rade.

Pred vstupom do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk. 

Pretekárovi ktorý sa neprihlási online, nebude umožnené štartovať !!!!

Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC. 

Technické ustanovenia :
Prihlášky : online  

Príspevok :
Pri prihláške online 10,00 €, kadeti 5,00€ v hotovosti pri prezentácii 

Kancelária pretekov :
2.8.2020 Hlavné námestie Kežmarok /terasa bistro Paloma / od 8.00 hod do 9.00 hod

Porada sprievodných vozidiel o 09,30hod, v priestoroch prezentácie Štartové čísla, ktoré boli pretekárom pridelené na 1.kole v Jelšave sú celosezónne.Pri ich strate a za vydanie náhradného sa platia 2 eurá. 

Trať pretekov
Slávnostný štart Kežmarok Hl. námestie a presun na miesto ostrého štartu podľa pravidiel BeCeP . Ostrý štart: Spišská Bela, Slovenská Ves , Reľov , Spišská Stará Ves, Haligovce, Veľká Lesná , Toporec , Bušovce , Spišská Belá , Kežmarok cieľ na Hlavnom námestí v Kežmarku. Dĺžka 80 km, prevýšenie 950 m.