nedeľa 27. septembra 2020

Celkové výsledky VRL členov CK Cyklosport

V obci Mlynčeky sa 26.9.2020 uskutočnilo záverečné kolo Východ road ligy 2020 a detskej Východ road ligy.


 
Celkové výsledky členov CK Cyklosport:

1,Jozef Potok kategória nad 60r

1,Eva Heribanová kategória ŽENY B

3, Ľubomír Kopaničák kategória kadet

5, Janka Víznerová kategória ŽENY B

5, Vladimír Lukáč kategória nad 50r

7, Miloš Ochlan kategória nad 50r

7, Šimon Figlár kategória kadet 

9,Vladimír Figlár kategória nad 60r

15, Miloš Radojčič  kategória nad 60r

16, Štefan Sedlák kategória nad 40r

33, Michal Danko kategória nad 40r

66, Štefan Štefánik kategória nad 40r 


utorok 22. septembra 2020

Časovka do vrchu 9.kolo VRL, 9.ročník memoriál Waltera Rennera.26.9.2020

V sobotu 26.9.2020 sa v obci Mlynčeky uskutoční časovka do vrchu 9. kolo VRL, memoriál Waltera Rennera 9.ročník.
 

 

 Propozície:

Dátum a miesto : 26.9.2020 Mlynčeky
Riaditeľ pretekov : Walter Renner ml.
Tajomník pretekov : Jozef Potok +421 905 218 712, jozefpotokarex@gmail.com
Zdravotná služba : Horská služba Starý Smokovec.
Hlavný rozhodca : deleguje VRL
Štartujú :

Ženy A (2005 – 1981), B(1980 a staršie) , Muži: Elite VRL, Muži A,B,C,D,E,
Kadeti , Handbike
MTB : Kadet 2005 – 2003
Muži A 2002 – 1981
Muži B 1980 – 1961
Muži C 1960 a starší
Ženy A 2005 – 1981
Ženy B 1980 a staršie

Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19 :
Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online na prihlasovacom linku
zverejnenom na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom
u jozefpotokarex@gmail.com . 

Povinné údaje sú, meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním
osobných údajov.
Do kancelárie pretekári budú vstupovať po jednom a z ochranou dýchacích ciest, musia dodržiavať odstup 2 m v rade.
Pred vstupom do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk.
Pretekárovi ktorý sa neprihlási online, nebude umožnené štartovať !!!!
Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.
 

Technické ustanovenia :
Prihlášky : Online na www.vychodradliga.eu
Pre kategóriu MTB bude možné prihlásenie na mieste
Príspevok : 10,00 €, kadeti 5,00€ v hotovosti pri prezentácii
Kancelária pretekov : 26.9.2020 od 09,00 hod do 10,30 hod. Mlynčeky futbalové
ihrisko pri Kolibe.
 

Štart prvého pretekára : 11 hod
Trať : Mlynčeky – Kežmarské žľaby
Dĺžka trate : 6.8 km prevýšenie 280 m
– V kategórií MTB môžu štartovať pretekári s MTB a trekingovými bicyklami
s hrúbkou plášťa minimálne 38 mm pod mieru 38 mm budú pretekári zaradený do
kat. cestné bicykle.
 

– Cyklokrosové a bicykle typu gravel budú priradené k cestným bicyklom.
– V prípade nedodržania tohto pravidla organizátor má pravo pretekára
diskvalifikovať.
– V cene štartovného každý pretekár dostane suvenír , obed a občerstvenie .
– Prvý traja pretekári budú odmenený medailami a vecnými cenami.
– Prvý pretekár v každej kategórií VRL dostane dres majstra kraja.
– Po vyhlásení výsledkov bude hodnotná tombola.
– V predošlých rokoch boli najvyššie ceny plazmový televízor a pračka od firmy
Whirpool.
– Každý účastník je povinný vrátiť čip pri odjazde do cieľa.
Majstrom Východoslovenského kraja sa môže stať pretekár s trvalým pobytom
v danom kraji alebo pretekár ktorý štartuje za klub zo sídlom vo Východ. kraji.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
▪ Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
▪ Je zakázané podávať občerstvenie medzi pretekármi počas pretekov,
▪ Osádky sprievodných vozidiel s povinne nasadenou ochranou dýchacích ciest,
▪ Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
▪ Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
▪ Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.

sobota 1. augusta 2020

Východroadliga 2020 3. kolo Kežmarok

PRETEKY JEDNOTLIVCOV Východroadliga 2020 3. kolo Kežmarok

 


Štartovná listina: 

Všeobecné ustanovenia:

Dátum a miesto : 2.8.2020 Kežmarok 
Riaditeľ pretekov : Jozef POTOK, 0905 218712 
Tajomník pretekov : Vladimír Lukáč
Zdravotná služba : lekár v sprievodnom vozidle FALCK
Hlavný rozhodca : deleguje VRL  
Štartujú :
Ženy A (2005 1981), B(1980 a staršie) , Muži: Elite VRL, Muži A,B,C,D,E, Kadeti, Handbike

Podmienka štartu s ohľadom na opatrenia COVID-19
Pretekať môžu iba pretekári, ktorí sa prihlásia online na prihlasovacom linku zverejnenom na stránke www.vychodroadliga.eu alebo mailom uvychodroadliga@azet.sk

Povinné údaje sú, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, mail a tel. kontakt a súhlas so spracovaním osobných údajov. Do kancelárie pretekári budú vstupovať po jednom a z ochranou dýchacích ciest, musia dodržiavať odstup 2 m v rade.

Pred vstupom do kancelárie je povinná dezinfekcia rúk. 

Pretekárovi ktorý sa neprihlási online, nebude umožnené štartovať !!!!

Pretekári VRL sa po zaregistrovaní v kancelárii pretekov stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC. 

Technické ustanovenia :
Prihlášky : online  

Príspevok :
Pri prihláške online 10,00 €, kadeti 5,00€ v hotovosti pri prezentácii 

Kancelária pretekov :
2.8.2020 Hlavné námestie Kežmarok /terasa bistro Paloma / od 8.00 hod do 9.00 hod

Porada sprievodných vozidiel o 09,30hod, v priestoroch prezentácie Štartové čísla, ktoré boli pretekárom pridelené na 1.kole v Jelšave sú celosezónne.Pri ich strate a za vydanie náhradného sa platia 2 eurá. 

Trať pretekov
Slávnostný štart Kežmarok Hl. námestie a presun na miesto ostrého štartu podľa pravidiel BeCeP . Ostrý štart: Spišská Bela, Slovenská Ves , Reľov , Spišská Stará Ves, Haligovce, Veľká Lesná , Toporec , Bušovce , Spišská Belá , Kežmarok cieľ na Hlavnom námestí v Kežmarku. Dĺžka 80 km, prevýšenie 950 m.

nedeľa 12. júla 2020

4.kolo cyklistických pretekov Slovenského pohára Masters Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc


Slovenský zväz cyklistiky Cyklistický klub Falange Bratislava a obec Zohor zorganizovali v sobotu 11.7.2020 4.kolo cyklistických pretekov Slovenského pohára Masters Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc.

CK Cyklosposport Kežmarok mal jedného zástupcu Janku Víznerovú, ktorá obsadila 1.miesto spolu s Nikolou Merčákovou a získala
titul majsterky Slovenska v kategórii Masters C.Janka Víznerová Nikola Merčáková

 Výsledky Majstrovstvá Slovenska v časovke dvojíc:


nedeľa 21. júna 2020

2. kolo cyklistických pretekov CPV v časovke jednotlivcov Janka Víznerová 2.miesto

V nedeľu 21.júna 2020 sa uskutočnilo v Sokolovciach 2. kolo cyklistických pretekov CPV v časovke jednotlivcov MERIDA ROAD CUP 2020.

Janka Víznerová obsadila vo svojej kategórii 2.miesto.


Janka Víznerová 2.miesto
2. kolo cyklistických pretekov CPV Masters,
                                            v časovke jednotlivcov Memoriál Eduarda Kuľu


Trať: ObÚ Sokolovce – Jalšové – Koplotovce - 1 km za obcou otočka a späť.

Dĺžka trate :  20 km. 
                                                          
Dátum a miesto:             21. júna 2020 (Ne), OcÚ Sokolovce
Čestný riaditeľ pretekov:  Ing. Marián Dóczy, starosta obce
Riaditeľ pretekov:             Ing. Peter Rihay, N.Teslu, č.2, Piešťany, 0903 758 034
Tajomník pretekov:           Ľuboš Guľa, Royova č. 14, Piešťany, 
Zdravotná služba:             Rýchla záchranná a dopravná služba  TN, pobočka v PN 
Rozhodcovia:             deleguje kom. rozhodcov SZC.