piatok 25. mája 2018

KEŽMARSKO-TATRANSKÝ CYKLOMARATÓN. Majstrovstvá východoslovenského kraja.6.kolo VRL.


Propozície.

Dátum a miesto: 24.06.2018 Kežmarok Hlavné námestie 1

Riaditeľ pretekov: Vladimír Lukáč esat@esat.sk 052-4524331

Tajomník pretekov: Jozef Potok jozefpotokarex@gmail.com 0905-218 712

Zdravotná služba: zabezpečí Falck

Hlavný rozhodca: deleguje VRL a SZC

Kategórie: 

Kadeti  rok 2003-2001
Elit       rok 2000-1989
Muži A rok 1988-1979
Muži B rok 1978-1969
Muži C rok 1968-1959
Muži D rok 1958 a starší
Ženy bez vekovej kategorie
Handbikeri bez vekovej kategorie


Prihlášky: https://my4.raceresult.com/99337/registration?lang=sk&mode=1&contest=-1


Kancelária pretekov: Prezentácia na Hlavnom námestí- terasa kaviarne PALOMA pri Redute
od 7.30hod-9.00hod

Štart pretekov: 9.30hod

Príspevok: 10€

Porada vodičov sprievodných vozidiel o 9.00 hod terasa kaviarne PALOMA

Trať: Kežmarok Hlavné námestie 1 ŠTART
Spišská Belá, Tatranská Kotlina, Ždiar, Osturňa, Malá Franková, Spišské Hanušovce, Reľov, Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok cieľ Hlavné námestie 1

Mapa: 
Trať cyklisti
Profil trate cyklisti

Trať handbikeri

Občerstvenie: na vrchole kopca za Malou Frankovou

Vyhodnotenie: Kežmarský hrad

Občerstvenie: Po dojazde do cieľa každý učastník dosatne guláš a nápoj v hradnej reštaurácii

Ceny: Prvý traja v každej kategórii obdržia vecné ceny a víťazi obdržia cyklistický dres VRL

Podmienka štartu:

Pretekári s celoročným prideleným číslom VRL na rok 2018
Všetci pretekári su povinní nosiť prilbu a handbikeri sú povinní mať zastávku.

Pretekári VRL po zaregistrovaní sa v kancelárii sa stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi SZC na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.
   

Záverečné ustanovenia: 

Preteká a podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu. Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!

Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave.

Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlasia s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.

Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná. Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

Upozornenie: 

Majster Východoslovenského kraja bude vyhlásený pretekár ktorý splní podmienku a to že musí mať trvalý pobyt vo východoslovenskom kraji alebo príslušník cyklistického klubu sídliaci na východnom Slovensku.

utorok 22. mája 2018

Výsledky 4.kola MRC SZC v Sabinove

V nedeľu 20.5.2018 sa uskutočnilo 4.kolo MRC SZC v Sabinove.


  Výsledky členov CK CYKLOSPORT Kežmarok:

ŽENY:
Janka Víznerová 2.miesto
Eva  Heribanová 3.miesto

Muži 40-50 rokov:
Vladimír Lukáč 3.miesto

Muži 50-60 rokov
Ľubomír Kollár 4. miesto

Muži 60-70 rokov
Jozef Potok 2. miesto Výsledky 2.kola Východoslovenskej cyklistickej ligy (VRL) Sabinov

V nedeľu 20.5.2018 sa uskutočnilo 2.kolo Východoslovenskej cyklistickej ligy (VRL) v Sabinove.


Výsledky členov CK CYKLOSPORT Kežmarok:

Ženy: 
Janka Víznerová 2.miesto

Muži 30-40 rokov
Michal Danko 17.miesto
Lukáš Oravec  20.miesto

Muži 50-60 rokov
Ľubomír Kollár 4.miesto


Muži 60-70 rokov
Jozef Potok 2.miesto


Výsledky 3.kola MRC SZC – časovka jednotlivcov

19.5.2018 sa uskutočnilo 3.kolo MRC SZC – časovka jednotlivcov v Chimianskej Novej Vsi.

Janka Víznerová
 Poradie členov CK Cyklosport:

ŽENY:
Janka Víznerová 2.miesto
Eva Heribanová  3.miesto

Muži 40-50 rokov
Vladimír Lukáč 4.miesto

Muži 60-70 rokov
Jozef Potok 5.miesto

Výsledky 1.kolo Východoslovenskej cyklistickej ligy (VRL)

V sobotu 19.5.2018 sa uskutočnilo 1.kolo Východoslovenskej cyklistickej ligy (VRL)
časovkou jednotlivcov v Chimianskej Novej Vsi. 


Výsledky časovky členov CK CYKLOSPORT Kežmarok:

ŽENY:
Janka Víznerová 1.miesto

VRL elite:
Jozef Stasik 18.miesto

Muži 40-50 rokov
Vladimír Lukáč 9.miesto

Muži 50-60 rokov
Ľubomír Kollár 4.miesto

Muži 60-70 rokov
Jozef Potok  5.miesto

streda 16. mája 2018

1.kolo Východoslovenskej cyklistickej ligy (VRL) a 3.kolo MRC SZC – časovka jednotlivcov 19.5.2018

Už tento víkend v sobotu 19.5.2018 začína 1.kolo Východoslovenskej cyklistickej ligy (VRL) a 3.kolo MRC SZC – časovka jednotlivcov.

V Chminianskej Novej Vsi je štart pretekov.Plán štartu prvého pretekára je 14.00 hod
Dĺžka časovky pre všetky kategórie je 19 km.


Propozície:

Organizátor: Cyklistický klub Velodróm Prešov
a obce Chminianska Nová Ves, Bertotovce, Fričovce

Názov pretekov: 1.kolo Východoslovenskej cyklistickej ligy (VRL) a 3.kolo MRC SZC – časovka jednotlivcov


Všeobecné ustanovenia

Dátum a miesto : 19.05.2018 , Chminianska Nová Ves
Riaditeľ pretekov : Ing. Juraj Kollár
Tajomník pretekov : Miloš Kollár, 0903 625662 velodrompresov@gmail.com
Zdravotná služba : FALCK záchranná služba
Hlavný rozhodca : deleguje VRL a SZC
Štartujú : Masters A,B, muži B, Masters C, Ženy Elite, Ženy Masters A, Masters D,E,F,G, Ženy
Masters B , VRL Muži B, Juniori VRL, Hoby A,B, Ženy A, Kadeti VRL, VRL C,D, Ženy
B, VRL E

Podmienka štartu:
VRL:
Pretekári s celoročným prideleným štartovným číslom VRL na rok 2018
MRC :
Licencia SZC 2018 + štartové číslo MRC 2018, informácie o získaní štartového čísla MRC 2018 sú na stránke SZC, možnosť zakúpiť štartové číslo MRC 2018 je tiež v deň pretekov v kancelárii pretekov, celoročné 20 Eur, je na celú sezónu, po sezóne číslo zostáva pretekárovi/ke, jednodňové 5 Eur po pretekoch sa vracia.


Technické ustanovenia

Prihlášky : Na adresu tajomníka pretekov do 17.05.2018
Kancelária pretekov : Chminianska Nová Ves
Prezentácia : 19.05.2018 od 12:00 – 13:00 hod.

Štartovné MRC : 10 Eur Muži B, Masters muži A,B,C,D
5 Eur Ženy ELITE, Masters muži E,F,G, Masters Ženy A,B
2 Eurá Juniori
Príspevok : 8,00€

Ceny : Prví traja v každej kategórii,

Štart prvého pretekára je o 14:00 hod.

Trať pretekov : Štart: Chminianska Nová Ves
Obrátka: Fričovce (pri kaštieli)
Cieľ: Chminianska Nová Ves
Dĺžka pretekov pre všetky kategórie 19 km


VYHODNOTENIE PRETEKOV: Chminianska Nová Ves

Možnosť ubytovania:
Hotel Lineas Prešov, Budovateľská 3586/14, Prešov (www.lineas.sk),
SSOŠ Mladosť Prešov,Pod Kalváriou 36, Prešov (www. skolamladost.sk)

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a tohto rozpisu
Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní !!
pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave
pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu,
potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
  • Pri poručení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.
  • Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc
a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.V  Prešove 10.04.2018
Ing. Juraj Kollár v.r. Schvaľuje: Ing. Dušan Krkoška v.r.
riaditeľ pretekov ŠTK SZCstreda 2. mája 2018

Merida road CUP začala 29.4.2018 na Čuňove časovkou.

Na dunajskej hrádzi v bratislavskej časti Čunovo sa 29. apríla 2018 išla časovka jednotlivcov, ktorá bola prvým kolom dlhodobej cyklistickej súťaže MERIDA ROAD CUP 2018.

Janka Víznerová


Kežmarská cyklistika mala na pretekoch iba jedinú reprezentantku, a to v kategórii Ženy MC Janku Víznerovú. Tá je minuloročnou víťazkou kategórie Ženy B a je členkou Cyklistického klubu Cyklošport Kežmarok.

Časovku dlhú 12,5 km zajazdila v Čunove za 21:24,66 min. Za víťazkou kategórie Merčákovou zaostala vyše dve minúty.

Z prvých pretekov si z ďalekej Bratislavy aj tak doviezla do súťaže prvé dôležité body.

utorok 1. mája 2018

V nedeľu 29.4.2018 sa uskutočnilo v Kežmarku prvé kolo detských cyklistických pretekov.

Za ideálneho počasia sa v nedeľu 29.4.2018 uskutočnilo športové podujatie organizované CK CYKLOSPORT a mestom Kežmarok pod názvom 1.kolo kežmarské detské cyklistické preteky. 

Druhé kolo detských cyklistických pretekov sa uskutoční 19.mája v Prešove.
Kompletná fotogaléria z pretekov je na FB CK Cyklosport


Výsledky:  na tomto odkaze:
Sponzori podujatia:

Cykloeshop.sk Esat.sk Cyklošport a cykloservis Kežmarok, Mestské kultúrne stredisko