pondelok 10. apríla 2017

Chorvátsko 2017 Tribunj
1.kolo kežmarské detské cyklistické preteky 23. apríla 2017


1 KOLO DETSKÝCH KEŽMARSKÝCH PRETEKOV
PROPOZÍCIE

ORGANIZÁTOR A USPORIADATEĽ:
CYKLISTICKÝ KLUB KEŽMAROK s podporov Mestského úradu Kežmarok a dole zobrazených sponzorov.

DÁTUM KONANIA:
23.apríla.2017. nedeľa

PREZENTÁCIA:
Hlavné námestie č 1 Kežmarok v priestoroch kino ISKRA od 8.30  do. 10.30

MIESTO ŠTARTU:
Hlavné námestie pred Mestským úradom v Kežmarku
.
KATEGÓRIE A DĹŽKY TRATE

BADY: rok nar.2013 a mladší.
Táto kategória sa delí na 1.odrážala,trojkolky a kolobežky dĺžka trate 100 metrov 2.bicykliky dĺžka trate 150 metrov /okolo Mestského úradu 1.kolo/ V tejto kategórii nebudú vyhlasovaní víťazi, ale dubu odmenený v cieli všetci štartujúci .

MIKRO: rok nar.2011-2012 Dĺžka trate 300 metrov jedno kolo okolo Mestského  úradu a parku .

MILÍ: rok nár.2009-2010 Dĺžka trate 600 metrov dva kola okolo Mestského u a parku MINI: rok nár.2007-2008 Dĺžka trate 1200 metrov jedno kolo po ceste vydláždenej kamennými kockami .


Jozefpotokarex@gmail.com
 Podmienky účasti:
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie „Baby“ je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové bicykle. Cyklistická prilba je povinná.

Detská L VRL sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na www.vychodroadliga.eu/detska-vrl-2017/.Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosťDeťom odporúčame lekársku prehliadkuPoriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažouPre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky)Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej VRL.Mesto Kežmarok ako vlastník a správca Mestského parku v Kežmarku prosí všetkých účastníkov DL VRL o dodržiavanie pravidiel slušného správania,  ochranu životného prostredia a  dodržiavanie čistoty a verejného poriadku v mieste konania preteku.

      Dôležité informacie:

    - Prihlásiť sa na súťaž je možné v deň konania podujatia na prezentácii,nutné je však prísť s dostatočným predstihom.

   - DVRL štartuje s nevratnými št.č.,ktoré budú na prezentácii vydávane vzostupne.

   - Radenie do štartovacieho koridoru predbieha podľa štartovych čísel(rozhoduje čas fyzickej prezentácie,nie výkonnosť) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Bady. V kategórii Bady budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov(skúsenejšie deti do predu) prípadne rozhodnutia rozhodcov.

  - Na prezentácii nie je možné vyzdvihnúť št.č. pre iných pretekárov(len zákonný zástupca). V prípade,že št.č. vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnenými licenciami SZC (nutnost preukázania sa rovnakým klubom)prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.


   Bodovanie DL VRL:

 Bodovanie DL VRL pre tok 2017. Body sa prideľujú podľa počtu štartujúcich.Prvý v poradí ma vždy o 5 b. viac ako druhý,čiže v pripade  10.štartujúcich prvý ma 15.b.,druhy 9.b.,ďalší zostupne až po 1.b.


Iné:

 -1.Detská VRL sa uskutoční za každého počasia- v prípade extrémnych poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu alebo zrusenie preteku. Sledujte info.nawww.vychodroadliga.eu

 -2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť!!

  -3.Deťom odporúčame lekársku prehliadku.

  -4.Usporiadateľ neručí za škody na zdraví a majetku,ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti zo súťažou.

  -5.Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom tech. stave ( kategória baby aj odrážadla,trojkolky)

  - 6. Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nieje vyššie uvedené,tak súťažným poriadkom DVRL.

  -7. Mesto Kežmarok ako vlastník a správca prosí všetkých účastníkom DVRL o dodržiavanie pravidiel slušného správania,ochranu životného prostredia a dodržiavanie čistoty a verejného poriadku v mieste konania preteku.